جواد همت پور

برنامه نویس وب سایت

بلاگر

فریلنسر

عکاس

جواد همت پور

برنامه نویس وب سایت

بلاگر

فریلنسر

عکاس

ماه: آبان ۱۳۹۸

۲۲ آبان ۱۳۹۸ چرا باید یک وب سایت داشته باشید؟

شاید برایتان تعجب آور باشد که بگوییم، هنوز هم کسب و کارهایی وجود دارند که برای معرفی خودشان یک سایت…