تحصیلات

دانشگاه تهران

علوم کامپیوتر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

1390-97

دانشگاه تهران

علوم کامپیوتر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

1390-97

دانشگاه تهران

علوم کامپیوتر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

1390-97

جوایز

جایزه طراحی وب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

1395

جایزه طراحی وب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

1395

استخدام

دانشگاه

طراح حرفه ای UX

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

1390-97

دانشگاه گرافیک

طراح حرفه ای UI

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

1390-97

دانشگاه

طراح حرفه ای وب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

1390-97

مهارت ها

Html 5
CSS3
Wordpress
PHP